Nimeni on Noora Dharmada Pohjanheimo. Dharmada minussa on Henkinen Katalysaattori.(Joogaohjaaja, Äiti, Enkeliterapeutti ).Suurin tavoitteeni on jakaa ilon, valon ja rakkauden sanomaa. Olen äärimmäisen kiitollinen että saan auttaa ihmisiä löytämään oman totuutensa, sekä potentiaalinsa.

Henkisenä katalysaattorina tehtäväni ei ole antaa vastauksia vaan olla se, joka
osoittaaja auttaa ihmisiä löytämään sen sisältään. Meissä jokoaisessa on kaikki
viisaus ja potentiaali, emme vain aina pysty itse havainnoimaan vastauksia
sisällämme.Tehtäväni ei ole ennustaa, vaan auttaa. Antaa työkaluja ja
helpotusta oivallusten syntymiseen. Koen että tehtäväni on myös auttaa ihmisiä
kohtaamaan omia pelkojaan ja rajattomuuttaan. Ihmiset kaipaavat nykypäivänä
toista ihmistä joka voisi kertoa vastaukset ja miten tulisi toimia, tämä
kuitenkaan ei johda oivallukseen, sen on tultava sisältä käsin, sydämestä. Minä
todella haluan olla yksi niistä joka voi auttaa ihmisiä hyväksymään,
antautumaan ja löytämään sisäisen Valonsa.

Henkinen katalysaattori/opettaja on sellainen joka opettaa Rakkautta, kuinka
jokainen voi omia tunteitaan tarkistelemalla löytää totuutensa ja oppia
itsestään. Opit opetetaan jokaisen omasta kokemuksesta/näkemyksestä käsin.
Usein monet hakevat totuutta tai syyllisiä omaan tilanteeseen ulkopuolelta.
Opettaja ohjaa miten tarkastella omia reaktioita ja tunteita, miten suhtautua
ihmisyyteen sielun näkökulmasta. Tämä ei ole aina suinkaan pelkkää analyysiä
itsestä, vaan tarkoitus on myös pysyä tässä hetkessä, ei mielellä, vaan
Sielulla. Kun oppilas tekee itse kaiken työn ymmärtääkseen itseään omien
tunteiden kautta, on palkintona oma totuus, rauha. Jokaiselle on omanlainen
opetus oman tietoisuuden äärelle ja opettaja toimii sanoillaan ja energiallaan
jokaisen yksilön kohdalla eri tavoin. Sanoilla, käytöksellä tai energialla
opettaja voi aiheuttaa erilaisia reaktioita niin fyysisellä kuin tunnetasolla
herätelläkseen tarkasteltavia tunteita yksilössä.(ei aina mukavaa, mutta
palvelee Rakkautta)Tämä kaikki on kasvua kohti Jumalaista potentiaalia ja omaa
Totuutta. Sinä olet avain omaan totuuteesi ja elämääsi.

Tehtävä ei ole opettaa uutta vaan muistuttaa vanhasta ja pyrkiä itse elämään
täydellä sydämellä, avoimella aitoudella. Tehtäväni on herätellä ihmisiä kerta
kerran jälkeen pohtimaan toimiiko sydämestä käsin vai ei. Jokaisella on
sisällään mittaamaton viisaus..välillä se vain kaipaa herätystä. En siis voi
opettaa kenellekään mitään uutta. Usein ihmiset saattavat ajatella että heillä
on jo tämä kaikki tieto, he ovat siis pitkällä, "tiedän että näin tulee
toimia." Kyse ei ole tiedon määrästä jota mieli ymmärtää ja suodattaa,
tämän on mielen "henkistä" kasvua, mieli kontrolloi. Kyse on siitä
toimiiko oppien mukaisesti, tämä on Tietoisuutta. Voit tietää mitä on rakkaus
mielen tasolla, kuitenkaan et rakasta, voit tietää mitä tarkoitan
rajattomuudella, kuitenkin saatat syyllistää ulkoisia tekijöitä vankilastasi.
Saatat tietää nuotit mutta et osaa soittaa. Koen että on tärkeää puhua
maanläheisesti, tavalla ja nimillä jotka lapsikin ymmärtää ottaen huomioon että
juurikin sisäinen lapsi tai ego voi olla liidissä. Jos tieto on hyvin
korkealentoista, se ei aina tavoita niitä osia joita se palvelisi...eikä
myöskään ihmisiä.

Ammalta saatu nimeni Dharmada merkitsee olemassaolon lakia,
oikeamielisyyttä,elämäntehtävää; "hän joka tasapainottaa
Universumia." Nimi on minulleeräänlainen tavoite, haluan opetella elämään
nimeni mukaisesti.

Lisää minusta ja kokemuksistani voit lukea Blogistani <3


"Ainoa muuttumaton totuus on , että Jumala muuttuu koko ajan. Se on totuus. Ainoa mikä ei koskaan muutu, on se, että kaikki muuttuu koko ajan. Elämä on muutosta, Jumala on Elämä."-NDW