Dharmada / Noora

Nimeni on Noora "Dharmada" Pohjanheimo. Henkinen katalysaattori, joogaohjaaja, enkeliterapeutti, näkijä ovat osa minua, eniten kuitenkin koen olevani tasapainottaja, muistuttaja ja äiti. Intohimoni on saada auttaa muita, ohjata jokaista oman sydämensä äärelle, omaan totuuteensa, sekä potentiaaliinsa.

Henkisenä katalysaattorina tehtäväni ei ole antaa vastauksia vaan olla se, joka osoittaa ja auttaa ihmisiä löytämään sen sisältään. Meissä jokoaisessa on kaikki viisaus ja potentiaali, emme vain aina pysty itse havainnoimaan vastauksia sisällämme.

Tehtäväni ei ole ennustaa, vaan auttaa. Antaa työkaluja ja helpotusta oivallusten syntymiseen. Koen että tehtäväni on myös auttaa ihmisiä kohtaamaan omia pelkojaan ja rajattomuuttaan. Ihmiset kaipaavat nykypäivänä toista ihmistä joka voisi kertoa vastaukset ja miten tulisi toimia, tämä kuitenkaan ei johda oivallukseen, sen on tultava sisältä käsin, sydämestä.

Haluan auttaa ihmisiä hyväksymään, antautumaan, voimaantumaan ja löytämään sisäisen Valonsa. Henkinen katalysaattori/opettaja on sellainen joka opettaa Rakkautta, kuinka jokainen voi omia tunteitaan tarkistelemalla löytää totuutensa ja oppia itsestään. Opit opetetaan jokaisen omasta kokemuksesta/näkemyksestä käsin. Opettaja ohjaa miten tarkastella omia reaktioita ja tunteita, miten suhtautua ihmisyyteen sielun näkökulmasta.

Tarkoitus on pysyä tässä hetkessä, ei mielellä, vaan Sielulla. En opeta uutta, vaan toimin muistuttajana. Jokaisen sisällä on kaikki vastaukset. Kyse ei ole tiedon määrästä jota mieli ymmärtää ja suodattaa, tämä on mielen "henkistä" kasvua, mieli kontrolloi. Kyse on siitä toimiiko oppien mukaisesti, tämä on Tietoisuutta. Voit tietää mitä rakkaus on mielen tasolla, kuitenkaan et rakasta, voit tietää mitä tarkoitan rajattomuudella, kuitenkin saatat syyllistää ulkoisia tekijöitä vankilastasi. Saatat tietää nuotit, mutta et osaa soittaa.

Haluan herätellä ihmisiä kerta toisensa jälkeen pohtimaan toimiiko sydämestä käsin vai ei, elääkö pelon vai Rakkauden kautta.

Koen että on tärkeää puhuamaanläheisesti, tavalla ja nimillä jotka lapsikin ymmärtää ottaen huomioon että juurikin sisäinen lapsi tai ego voi olla ohjaksissa. Jos tieto on hyvinkorkealentoista, se ei aina tavoita niitä osia joita se palvelisi...eikä myöskään ihmisiä.

Ammalta saatu nimeni Dharmada merkitsee olemassaolon lakia, totuutta, oikeamielisyyttä, elämäntehtävää; "hän joka tasapainottaa Universumia." Nimi on minulle eräänlainen tavoite, haluan opetella elämään nimeni mukaisesti.

Lisää minusta ja kokemuksistani voit lukea Blogistani <3